Λογιστικες - Φοροτεχνικες Υπηρεσιες

accicoΤο γραφείο μας δραστηριοποιείται στο χώρο από το 1983 παρέχοντας λογιστικές & φοροτεχνικές υπηρεσίες για κάθε είδους επιχειρήσεις, ελεύθερους επαγγελματίες και ιδιώτες, με υψηλό αίσθημα ευθύνης και με έμφαση στην ποιότητα και την αποτελεσματικότητα.
Προσφέρουμε για κάθε είδους επιχείρηση, πλήρεις λογιστικές υπηρεσίες ανεξαρτήτως μεγέθους και νομικής μορφής.
Σας καθοδηγούμε για την έναρξη εργασιών της επιχείρησης σας, οργανώνουμε τη λογιστική λειτουργία της και φροντίζουμε για την σύνταξη και υποβολή των πάσης φύσεως φορολογικών δηλώσεων και οικονομικών καταστάσεων.

Υπηρεσίες που καλύπτουμε:
- Τήρηση Λογιστικών Βιβλίων - Θεώρηση βιβλίων & στοιχείων
- Έκδοση Μισθοδοσίας - Α.Π.Δ. για το ΙΚΑ
- Φορολογικές Δηλώσεις Εισοδήματος
- Δηλώσεις και πληρωμές Φ.Π.Α. - Φ.Μ.Υ.
- Έναρξη Εργασιών Νομικών & Φυσικών Προσώπων
- Μεταβολές μητρώου και διευθέτηση όλων των υποθέσεων στη Δ.Ο.Υ και λοιπούς οργανισμούς
- Έκδοση πιστοποιητικών, ενημερότητας κ.λ.π από τις αρμόδιες υπηρεσίες ή μέσω internet
- Συμβουλές για το ξεκίνημα και την οργάνωση κάθε επιχείρησης και εφαρμογές της τεχνολογίας για μεγιστοποίηση της απόδοσης

Για τους μισθωτούς, συνταξιούχους και τους ιδιοκτήτες ακινήτων, αναλαμβάνουμε την πλήρη παρακολούθηση των λογιστικών και φορολογικών υποχρεώσεων τους φροντίζοντας για την έγκαιρη ενημέρωση τους και για την υποβολή των δηλώσεων τους ηλεκτρονικά.

Υπηρεσίες που παρέχουμε:
- Φορολογικές Δηλώσεις Εισοδήματος Ε1-Ε2
- Φορολογικές Δηλώσεις Ακινήτων Ε9
- Δήλωση Ακινήτων Κτηματολογίου
- Απόδοση Α.Φ.Μ.
- Φορολογικός Προγραμματισμός Ιδιωτών
- Τήρηση Ηλεκτρονικού Αρχείου Φορολογικών Υποθέσεων Ιδιωτών

Άλλες υπηρεσίες:
- Αναλαμβάνουμε την παρακολούθηση και σύνταξη καταστάσεων παραστατικών οικοδομών προς κατάθεσή στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.
για την λήψη πιστοποιητικού ηλεκτροδότησης.
- Παρέχουμε συμβουλές σχετικές με αναπτυξιακούς νόμους και προγράμματα επιδοτήσεων & επιχορηγήσεων.
- Μηχανογραφική υποστήριξη (δωρεάν για τους εταιρικούς πελάτες μας).


Είμαστε καθημερινά δίπλα σας για να υποστηρίξουμε εσάς και την επιχείρησή σας με εχεμύθεια και συνέπεια.


Υπεύθυνη: Αγγελική Σπυροπούλου
Λογίστρια - Φοροτεχνικός
Μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος